Ringvältning och nedsprutning, 25 april

Dags att ringvälta! Samtidigt  längre bort i bilden, är Br  Hildingsson här och sprutar ner den gamla vallen borta mot ”PostaSveas”.

Idag är det vår Konrad som kör Roger Axelssons John Deere och vält hemma på våra marker.

Nästa vall är ner mot AnnKristins och så fortsätter arbetet

Ett avbrott för lite lagning av en hydralslang