Det kommer lass på lass…

052

Igår började högen med ensilage att fylla på. Peter Johansson Hinsegård Fast vi brukar säga Peter i klockargården…) och Roger Axelsson Falåkra går igenom strategier för arbetet. Roger har kört snittvagnen på morgonen, men kommer att bli avbytt av Daniel Mattsson. Peter packar jättehögen till  limpan som ska förse kossorna med mat under vintern.

050

Än så länge är et lagom högt för en hund som vill sitta och titta ut över ägorna så att hon har  koll!

053

Ett fullt lass som ska tippas av…lass efter lass…

062

…tippas av och packas hårt hårt med lastaren och Peter.

065

Det gäller att hålla koll då det stora ekipaget ska backas upp på högen och tippas av..

068

Dagens gladaste måste vara Daniel! Äntligen är det ensilagetider och äntligen är det han som kör! Som han har väntat! Och det går bra!!