Greppa Näringen

vinter 027

Vi har haft besök av Martin Dreber från Greppa Näringen. Han undersökte luften i stallarna, luftfuktighet inomhus, om det drar in på djuren och  om det skulle dra upp från kulvertarna. Här tittar vi hur röken  blåser ute vid kalvarna för att se  om det drar direkt på dom. Här var det lite för mycket vind så då kan man sätta upp ytterligare ett nätvindskydd .

vinter 029

Inne i gamla ladugården kollade vi om det drog upp från  golvet vid utgödslingens kulvert. I så fall kan det bli ett baksug från gödselbrunnen med svaveldioxid och det är ju mycket farligt. Det drog inget hos oss.

vinter 024