Poster kategoriserade under Att driva gården

Gårdsråd

Vi har ordnat ett gårdsråd till vår gård. Vi känner att vi vill höja vår verksamhet och ha extra koll på driften! Så vi har samlat flera av de rådgivare som vi omger oss med i vanliga fall  till ett sittande råd. Fr v är det  Hans Svensson LRF Konsult, Christina Hedin Sparbanken Eken, Clas Dahlberg  coach inom lantbruk LRF  Konsult och Anders och jag såklart.

Meningen med dessa träffar är att vi under resans gång har möjlighet att bjuda in  ytterligare kompetens vid behov, kanske foderrådgivare, växtodlingsrådgivare eller annan person. Vi kommer att träffas fyra gånger per år och vid varje tillfälle ta upp gårdens aktuella frågor. Detta var vår andra träff så nu är vi igång och det fungerar mycket bra.