Poster kategoriserade under Gårdsråd

Gårdsrådet

112
Vi har ett gårdsråd! Det är det bästa vi gjort! Synd bara att vi inte hade det från början redan 2007. För detta är verkligen en kanongrej. I gårdsrådet har vi en stomme och sen är det tänkt att man efter resans gång kan ha inbjudna gäster som vi har behov av att lyssna på eller vill ha synpunkter ifrån. Gästerna är ju inte vem som helst utan att dom har någon anknytning till gården som tex våra olika rådgivare kan man tänka.

Vårt gårdsråd består ju såklart av mig och Anders, det är vi som är navet. Sen har vi från vänster i bild tagit med Clas Dahlberg som är vår coach från LRF konsult Vetlanda med en mycket bred bakgrund både praktiskt och teoretisk. Han har puffat oss i rätt riktning och har väldigt lätt att se möjligheter och hur vi ska göra förändringar för att komma till våra mål, via våra delmål. Jordnära och med båda fötterna på jorden är han rätt person på rätt plats.

Därefter har vi Hans Svensson vår revisor även han från LRF Konsult, Ljungby som med lång erfarenhet och stort kunnande lotsar oss rätt i bokslutens och siffrornas värld. Aldrig blir han stressad och skyndar fram några siffror utan lugnt om omsorgsfullt betar vi av det ena efter det andra, inget missas eller lämnas åt slumpen Nämnas skall att Maria Persson, ej på bild,  även hon LRF Konsult Ljungby har ett mycket stort inflytande över min bokföring och har hjälp mig ur många knipor och alltid med sitt lugna sätt lyckas få mig tillbaka in i rätt siffror och rätt tänk.

Sen sitter Anders i glatt samtal med vår bankkontakt Christina Hedin Sparbanken Eken Grimslöv.  Christina arbetade inte med oss från början, men så fort hon kom in i bilden hade hon ett trevligt och nytänkade sätt att arbeta. Hon har kontinuerligt kommit ut på gården och hälsat på oss och följt oss i det dagliga arbetet. Dessutom har hon ett äkta intresse av lantbruk och skogbruksfrågor. Vi har en öppen dialog med henne som bygger på ett ömsesidigt förtroende, och ett givande och tagande.

Ny för dagen är Joacim Starck från Almi, Växjö. Det var första gången han var med på vårt gårdsråd men vi känner honom sen tidigare. Mycket intresserad och uppdaterar sig själv med att ställa bra frågor och ha ett öppet sätt till lantbruket, som inte är hans vanligaste kundkontakter.Något som gjorde oss så glada var att  han sa att han var så positivt överraskad över att detta möte var som vilket företagsmöte som helst, där vi efter dagordning diskuterade nyckeltal, delmål och hur vi mäter vår arbetsinsatser kontra resultat. Det kändes jättebra och helt rätt. Det har väl varit kutym  tidigare att lantarbete och jordbruk har varit mer ett kall, en livsstil som man kanske inte alltid har styrt med vassa företags händer…  

114
Här visar Anders upp den tavla som vi alla i personalen just har börjat arbeta med för att på ett lätt och överskådligt sätt ska kunna se några nyckeltal och mål i produktionen. På översta raden har vi antal semineringar per månad. augusti börjar med 24, sen 25, 33 och i november var det 15 semineringar fram till den 18…Vårt mål där är att ligga på mellan 25-30 för att få rätt antal kalvningar i kalvningsplanen. Andra mål finns för fodermixen, antal kilo mjölk/ko/dygn , celler och hur kalvarna mår…

Gårdsråd

Vi har ordnat ett gårdsråd till vår gård. Vi känner att vi vill höja vår verksamhet och ha extra koll på driften! Så vi har samlat flera av de rådgivare som vi omger oss med i vanliga fall  till ett sittande råd. Fr v är det  Hans Svensson LRF Konsult, Christina Hedin Sparbanken Eken, Clas Dahlberg  coach inom lantbruk LRF  Konsult och Anders och jag såklart.

Meningen med dessa träffar är att vi under resans gång har möjlighet att bjuda in  ytterligare kompetens vid behov, kanske foderrådgivare, växtodlingsrådgivare eller annan person. Vi kommer att träffas fyra gånger per år och vid varje tillfälle ta upp gårdens aktuella frågor. Detta var vår andra träff så nu är vi igång och det fungerar mycket bra.